logo
0(232) 388 8880

Ortaokul

Öğrencilerin ülke genelinde yapılan merkezi sınavlara hazırlanabilmeleri için farklı öğretim tekniklerinin uygulandığı yoğunlaştırılmış çalışmalar hafta içi ve hafta sonunda yürütülür.

Bireylerde sosyal sorumluluk duygusunu geliştiren, bir arada yaşama kültürü veren, çevre bilinci kazandıran faaliyetleri gerçekleştirmesine olanak vererek Öğrenci merkezli eğitim – öğretimi, bireysel farklılıkları geliştiren, proje tabanlı, modern öğretim yöntemleri benimsenmiştir.

Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır.