logo
0(232) 388 8880

İlkokul

Yedigün Koleji’nde öğrenmeyi öğreten, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, bireysel farklılıkları geliştiren, öğrenmeyi zor olmaktan çıkarıp kolaylaştıran ve zevkli hale getiren, proje tabanlı modern öğretim yöntemleri benimsenmiştir. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır.

Hedeflerimiz

 • Çocuklarımızın zihinsel, psikolojik ve bedensel gelişimlerine destek veren eğitim programlarımızın günlük olarak işlenmesi.
 • Çocuklarımızın öz bakım becerilerini geliştirilmesi.
 • Çoklu zeka yöntemiyle, çocuklarımızın her birinin farklı bir birey olduklarının ve yeteneklerinin de farklı olabileceğinin göz önünde bulundurulması.
 • Çocuklarımızın sosyalleşmesi.
 • Birey olarak saygı duymayı ve saygı görmesi gerektiğini bilmesi.

Etkinliklerimiz

 • Müzik & Ritm
 • Okuma ve Yazmaya Hazırlık
 • Düşünme Becerileri
 • Eğlenceli Bilim
 • Yaratıcı Drama
 • Yaratıcı Sanat
 • Eğitim Gezisi
 • Mutfak Atölyesi
 • Açık Hava / Kapalı Mekan Aktiviteleri