logo
0(232) 388 8880

Okulumuzda
  1. Üreten , bilimsel ve yaratıcı düşünen;
  2. Öğrenme süreçlerini kendilerinin planladığı;
  3. Sorumluluk bilincinde ve sorumluluk alan;
  4. Her değişime adapte olabilen;
  5. Sağ ve sol beynini birlikte kullanabilen;
  6. Düşündüğünü üretebilen, kullanan ve değerlendiren öğrenciler yetişir.
Vizyon

Yarınlarımızı sağlam temellere oturtabilmek için ufku geniş, soran sorgulayan çevreye ve insani değerlere duyarlı, özgüven sahibi dünya insanı yetiştirmek.

Misyon

Aydınlık bir gelecek için düşünen ve üreten beyinlere ihtiyacımız var. Bunun için de amacımız çocuklarımızı anaokulundan başlayarak, becerilerini keşfedip bu doğrultuda eğitim, bilim, sanat ve edebiyatla yoğurarak, dünya konjonktrününde geçerli yabancı dillerle evrensel kültüre sahip bireyler yetiştirmekteyiz. Ve tabi ki bu yolda Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri görüşlülüğüne ve düşünsel felsefesinden beslenmek isteyeceğimiz yol haritasıdır.