logo
0(232) 388 8880

Farklı Bir Bakış Açısı. Farklı Bir Eğitim Anlayışı

Yedigün Koleji; müfredatı ile beceri odaklı bir gelişim programı oluşturmakta ve uzman eğitimcilerimiz tarafından etkili programlarla desteklenmektedir.

Yedigün’ün eğitim müfredatına yaklaşımı, hem sosyal hem de akademik temelli olması bakımından benzersizdir. Çocuklarımız eğitimi uygulama yoluyla alarak, ömür boyu öğrenme sevgisini geliştirirler. Aynı zamanda onlara eleştirel düşünme ve çok kültürlü bir dünyada akıllıca kararlar alma bilgi ve becerisi kazanırlar.

Çocukların akademik ve sosyal gelişimlerini bir bütün olarak görüyor ve becerilerini en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı oluyoruz.

Çocukların kendisi ve toplumla barışık bireyler olarak yetişmesini sağlamak.